To the English website
English
לאתר בעברית
עברית
קרמיקה וזכוכית מיוחדים עבודת יד
עיצוב בתי כנסת - עבודות אמנותיות
עבודה בזכוכית
קרמיקה למטבח
יודאיקה
קרמיקה וזכוכית לבית, לאמבטיה למטבח
סדנאות
שלטים מיוחדים
פרוייקטים מיוחדים
עיצוב קיר פסיפס
עיצוב וביצוע אנדרטת בית ליד שרה קונפורטי
הנצחה בבית הכנסת, אנדרטה, הנצחה על מצבות
ציורי קיר
תכשיטים עבודת יד
הסטודיו שלי
הגינה של שרה קונפורטי
תרומה לקהילה
ראשי >> תכשיטים עבודת יד >> צמידים מיוחדים עבודת יד

| תיקים אמנותיים מיוחדים   |  עיצוב תכשיטים עבודת יד   |  חגורות עור מיוחדות עם זכוכיות פיוזינג   |  תכשיטי אופנה עם זכוכיות פיוזינג   |  צמידים מיוחדים עבודת יד   |  תערוכה בקליפורניה   |  קולרים אומנותיים   |  תכשיטי זכוכית אמנותיים   |  תכשיטים מצוירים בזהב   |  קולקציות תכשיטים אומנותיים   |  טבעות עבודת יד   |  תכשיטי כסף אוריינטליים   |  קישוט נעליים עם זכוכיות פיוזינג   |  עגילים   |  תכשיטי אופנה עבודת יד   |  תליונים אוריינטליים   |  תערוכת התכשיטים גיאוולה 2005   |  תכשיטי קבלה   |  שרשראות מעוצבות, עבודת יד   |  שרשראות אמנותיות   |  

צמידים מיוחדים עבודת יד עם קרמיקה וזכוכית אמנותית ... קרא הכל
צמידים מיוחדים עבודת יד 1
צמידים מיוחדים עבודת יד 1
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 2
צמידים מיוחדים עבודת יד 2
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 3
צמידים מיוחדים עבודת יד 3
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 4
צמידים מיוחדים עבודת יד 4
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 5
צמידים מיוחדים עבודת יד 5
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 6
צמידים מיוחדים עבודת יד 6
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 7
צמידים מיוחדים עבודת יד 7
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 8
צמידים מיוחדים עבודת יד 8
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 9
צמידים מיוחדים עבודת יד 9
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 10
צמידים מיוחדים עבודת יד 10
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 11
צמידים מיוחדים עבודת יד 11
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 12
צמידים מיוחדים עבודת יד 12
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 13
צמידים מיוחדים עבודת יד 13
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 14
צמידים מיוחדים עבודת יד 14
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 15
צמידים מיוחדים עבודת יד 15
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 16
צמידים מיוחדים עבודת יד 16
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 17
צמידים מיוחדים עבודת יד 17
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 18
צמידים מיוחדים עבודת יד 18
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 19
צמידים מיוחדים עבודת יד 19
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 20
צמידים מיוחדים עבודת יד 20
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 21
צמידים מיוחדים עבודת יד 21
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 22
צמידים מיוחדים עבודת יד 22
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 23
צמידים מיוחדים עבודת יד 23
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 24
צמידים מיוחדים עבודת יד 24
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 25
צמידים מיוחדים עבודת יד 25
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 26
צמידים מיוחדים עבודת יד 26
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 27
צמידים מיוחדים עבודת יד 27
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 28
צמידים מיוחדים עבודת יד 28
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 29
צמידים מיוחדים עבודת יד 29
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 30
צמידים מיוחדים עבודת יד 30
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 31
צמידים מיוחדים עבודת יד 31
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 32
צמידים מיוחדים עבודת יד 32
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 33
צמידים מיוחדים עבודת יד 33
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 34
צמידים מיוחדים עבודת יד 34
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 35
צמידים מיוחדים עבודת יד 35
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 36
צמידים מיוחדים עבודת יד 36
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 37
צמידים מיוחדים עבודת יד 37
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 38
צמידים מיוחדים עבודת יד 38
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 39
צמידים מיוחדים עבודת יד 39
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 40
צמידים מיוחדים עבודת יד 40
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 41
צמידים מיוחדים עבודת יד 41
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 42
צמידים מיוחדים עבודת יד 42
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 43
צמידים מיוחדים עבודת יד 43
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 44
צמידים מיוחדים עבודת יד 44
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 45
צמידים מיוחדים עבודת יד 45
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 46
צמידים מיוחדים עבודת יד 46
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 47
צמידים מיוחדים עבודת יד 47
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 48
צמידים מיוחדים עבודת יד 48
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 49
צמידים מיוחדים עבודת יד 49
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 50
צמידים מיוחדים עבודת יד 50
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 51
צמידים מיוחדים עבודת יד 51
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 52
צמידים מיוחדים עבודת יד 52
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 53
צמידים מיוחדים עבודת יד 53
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 54
צמידים מיוחדים עבודת יד 54
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 55
צמידים מיוחדים עבודת יד 55
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 56
צמידים מיוחדים עבודת יד 56
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 57
צמידים מיוחדים עבודת יד 57
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 58
צמידים מיוחדים עבודת יד 58
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 59
צמידים מיוחדים עבודת יד 59
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 60
צמידים מיוחדים עבודת יד 60
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 61
צמידים מיוחדים עבודת יד 61
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 62
צמידים מיוחדים עבודת יד 62
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 63
צמידים מיוחדים עבודת יד 63
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 64
צמידים מיוחדים עבודת יד 64
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 65
צמידים מיוחדים עבודת יד 65
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 66
צמידים מיוחדים עבודת יד 66
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 67
צמידים מיוחדים עבודת יד 67
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 68
צמידים מיוחדים עבודת יד 68
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 69
צמידים מיוחדים עבודת יד 69
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 70
צמידים מיוחדים עבודת יד 70
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 71
צמידים מיוחדים עבודת יד 71
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 72
צמידים מיוחדים עבודת יד 72
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 73
צמידים מיוחדים עבודת יד 73
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 74
צמידים מיוחדים עבודת יד 74
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 75
צמידים מיוחדים עבודת יד 75
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 76
צמידים מיוחדים עבודת יד 76
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 77
צמידים מיוחדים עבודת יד 77
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 78
צמידים מיוחדים עבודת יד 78
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 79
צמידים מיוחדים עבודת יד 79
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 80
צמידים מיוחדים עבודת יד 80
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 81
צמידים מיוחדים עבודת יד 81
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 82
צמידים מיוחדים עבודת יד 82
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 83
צמידים מיוחדים עבודת יד 83
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 84
צמידים מיוחדים עבודת יד 84
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 85
צמידים מיוחדים עבודת יד 85
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 86
צמידים מיוחדים עבודת יד 86
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 87
צמידים מיוחדים עבודת יד 87
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 88
צמידים מיוחדים עבודת יד 88
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 89
צמידים מיוחדים עבודת יד 89
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 90
צמידים מיוחדים עבודת יד 90
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 91
צמידים מיוחדים עבודת יד 91
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 92
צמידים מיוחדים עבודת יד 92
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 93
צמידים מיוחדים עבודת יד 93
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 94
צמידים מיוחדים עבודת יד 94
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 95
צמידים מיוחדים עבודת יד 95
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 96
צמידים מיוחדים עבודת יד 96
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 97
צמידים מיוחדים עבודת יד 97
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 98
צמידים מיוחדים עבודת יד 98
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 99
צמידים מיוחדים עבודת יד 99
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 100
צמידים מיוחדים עבודת יד 100
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 101
צמידים מיוחדים עבודת יד 101
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 102
צמידים מיוחדים עבודת יד 102
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 103
צמידים מיוחדים עבודת יד 103
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 104
צמידים מיוחדים עבודת יד 104
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 105
צמידים מיוחדים עבודת יד 105
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 106
צמידים מיוחדים עבודת יד 106
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 107
צמידים מיוחדים עבודת יד 107
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 108
צמידים מיוחדים עבודת יד 108
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 109
צמידים מיוחדים עבודת יד 109
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 110
צמידים מיוחדים עבודת יד 110
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 111
צמידים מיוחדים עבודת יד 111
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 112
צמידים מיוחדים עבודת יד 112
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 113
צמידים מיוחדים עבודת יד 113
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 114
צמידים מיוחדים עבודת יד 114
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 115
צמידים מיוחדים עבודת יד 115
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 116
צמידים מיוחדים עבודת יד 116
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 117
צמידים מיוחדים עבודת יד 117
לחץ למידע נוסף »
צמידים מיוחדים עבודת יד 118
צמידים מיוחדים עבודת יד 118
לחץ למידע נוסף »


צמידים מיוחדים עבודת יד עם קרמיקה וזכוכית אמנותית
חזרה לקטגוריה

| תיקים אמנותיים מיוחדים   |   עיצוב תכשיטים עבודת יד   |   חגורות עור מיוחדות עם זכוכיות פיוזינג   |   תכשיטי אופנה עם זכוכיות פיוזינג   |   צמידים מיוחדים עבודת יד   |   תערוכה בקליפורניה   |   קולרים אומנותיים   |   תכשיטי זכוכית אמנותיים   |   תכשיטים מצוירים בזהב   |   קולקציות תכשיטים אומנותיים   |   טבעות עבודת יד   |   תכשיטי כסף אוריינטליים   |   קישוט נעליים עם זכוכיות פיוזינג   |   עגילים   |   תכשיטי אופנה עבודת יד   |   תליונים אוריינטליים   |   תערוכת התכשיטים גיאוולה 2005   |   תכשיטי קבלה   |   שרשראות מעוצבות, עבודת יד   |   שרשראות אמנותיות   |  

חזרה למעלה


הסטודיו של שרה קונפורטי:
נייד: +052-3676472
דוא"ל:ks7@inter.net.il
www.sarakonforty.com
חנות התצוגה עברה לכפר יונה,
בתיאום מראש בלבד

© כל הזכויות שמורות לשרה קונפורטי. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי תמונות מהאתר ללא קבלת הסכמתה