קרמיקה וזכוכית כחול ועם ציור ירושלים בזהב
סגור חלון