חמסות ברכת העסק, מיוחדות  עבודת יד קרמיקה 11
סגור חלון