עיצוב ובצוע תיבת חזן, במה בסגנון תוניס 36
סגור חלון