עיצוב ובצוע תיבת חזן, במה בסגנון תוניס 55
סגור חלון