עיצוב ובצוע תיבת חזן, במה בסגנון תוניס 64
סגור חלון