עיצוב ובצוע תיבת חזן, במה בסגנון תוניס 106
סגור חלון