קיר אמנותי מעוצב מעל ההיכל, על מעקה עזרת הנשים
סגור חלון