מסגרות למראות, מצוירות עם קרמיקה וזכוכית 8
סגור חלון