מרכז הרוזטה מעל דלתות ההיכל - ציור על זכוכית
סגור חלון