ברכת השחר עבודת יד מעל הכיור, תפילת אשר יצר 1
סגור חלון