שבעת המינים - ציור על זכוכית חלונות בית הכנסת אש קודש 3
סגור חלון