שבעת המינים - ציור על זכוכית חלונות בית הכנסת אש קודש 8
סגור חלון