שבעת המינים - ציור על זכוכית חלונות בית הכנסת אש קודש 15
סגור חלון