מסגרות למראות, מצוירות עם קרמיקה וזכוכית 11
סגור חלון