עיצוב וביצוע יב שבטים מסביב לארון הקודש- קרית הישיבה בית אל 1
סגור חלון