ציירתי את החורבה, הכותל, יד אבשלום, את שער הרחמים
סגור חלון