שלט הנצחה מקרמיקה וזכוכית בבית הכנסת בארון הקודש על שם התורם
סגור חלון