שלט הנצחה מקרמיקה וזכוכית בבית הכנסת על שם התורם
סגור חלון