הכנות אחרונה לארגון המטה לפני הפנינג היצירה עם משפחות כפר יונה
סגור חלון