שבעת המינים - ציור על קרמיקה שהזמינו אצלי לקוחות לביתם.
סגור חלון