To the English website
English
לאתר בעברית
עברית
קרמיקה וזכוכית מיוחדים עבודת יד
עיצוב בתי כנסת - עבודות אמנותיות
עבודה בזכוכית
קרמיקה למטבח
יודאיקה
קרמיקה וזכוכית לבית, לאמבטיה למטבח
סדנאות
שלטים מיוחדים
פרוייקטים מיוחדים
עיצוב קיר פסיפס
עיצוב וביצוע אנדרטת בית ליד שרה קונפורטי
הנצחה בבית הכנסת, אנדרטה, הנצחה על מצבות
ציורי קיר
תכשיטים עבודת יד
הסטודיו שלי
הגינה של שרה קונפורטי
תרומה לקהילה
ראשי >> יודאיקה >> חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה

| חנוכייה מיוחדת, קרמיקה ו זכוכית   |  חמסה עבודת יד קרמיקה וזכוכית, בגודל כף יד , מתנה מיוחדת   |  בתי מזוזות זכוכית וקרמיקה עבודת יד   |  נטילת ידיים -נטלה מקרמיקה וזכוכית עבודת יד   |  צלחות פסח עבודת יד, וצלחות מצה קרמיקה ו זכוכית   |  חמסות ענקיות קרמיקה וזכוכית   |  חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה   |  פמוטים אמנותיים מקרמיקה וזכוכית   |  מגש מיוחד לחלה לשבת, עבודת יד, קרמיקה וזכוכית   |  חמסות ברכת הבית, קרמיקה וזכוכית עבודת יד   |  מתנה מיוחדת לראש השנה עבודות יד מקרמיקה וזכוכית   |  מתנות מקוריות עבודות יד מיוחדות, קרמיקה וזכוכית   |  מגן דוד עבודת יד אמנותי מקרמיקה וזכוכית   |  חמסה מצויירת על עץ בגודל 30 ס"מ, אורינטאלי   |  כוס לקידוש- מיוחד עבודת יד אמנותי, קרמיקה וזכוכית - שרה קונפורטי   |  

אני מייצרת חמסות מיוחדות ומרהיבות, עשויות קרמיקה וזכוכית, עבודת יד, שהן גם חמסות ברכת העסק, ברכת הבית או כל ברכה אישית אחרת אשר מבוקשת. ... קרא הכל
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 1
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 1
לחץ למידע נוסף »
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 2
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 2
לחץ למידע נוסף »
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 3
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 3
לחץ למידע נוסף »
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 4
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 4
לחץ למידע נוסף »
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 5
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 5
לחץ למידע נוסף »
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 6
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 6
לחץ למידע נוסף »
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 7
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 7
לחץ למידע נוסף »
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 8
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 8
לחץ למידע נוסף »
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 9
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 9
לחץ למידע נוסף »
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 10
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 10
לחץ למידע נוסף »
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 11
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 11
לחץ למידע נוסף »
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 12
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 12
לחץ למידע נוסף »
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 13
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 13
לחץ למידע נוסף »
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 14
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 14
לחץ למידע נוסף »
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 15
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 15
לחץ למידע נוסף »
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 16
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 16
לחץ למידע נוסף »
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 17
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 17
לחץ למידע נוסף »
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 18
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 18
לחץ למידע נוסף »
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 19
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 19
לחץ למידע נוסף »
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 20
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 20
לחץ למידע נוסף »
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 21
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 21
לחץ למידע נוסף »
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 22
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 22
לחץ למידע נוסף »
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 23
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 23
לחץ למידע נוסף »
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 24
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 24
לחץ למידע נוסף »
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 25
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 25
לחץ למידע נוסף »
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 26
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 26
לחץ למידע נוסף »
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 27
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 27
לחץ למידע נוסף »
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 28
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 28
לחץ למידע נוסף »
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 29
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 29
לחץ למידע נוסף »
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 30
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 30
לחץ למידע נוסף »
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 31
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 31
לחץ למידע נוסף »
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 32
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 32
לחץ למידע נוסף »
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 33
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 33
לחץ למידע נוסף »
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 34
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 34
לחץ למידע נוסף »
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 35
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 35
לחץ למידע נוסף »
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 36
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 36
לחץ למידע נוסף »
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 37
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 37
לחץ למידע נוסף »
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 38
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 38
לחץ למידע נוסף »
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 39
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 39
לחץ למידע נוסף »
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 40
חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה 40
לחץ למידע נוסף »


אני מייצרת חמסות מיוחדות ומרהיבות, עשויות קרמיקה וזכוכית, עבודת יד, שהן גם חמסות ברכת העסק, ברכת הבית או כל ברכה אישית אחרת אשר מבוקשת.
חזרה לקטגוריה

| חנוכייה מיוחדת, קרמיקה ו זכוכית   |   חמסה עבודת יד קרמיקה וזכוכית, בגודל כף יד , מתנה מיוחדת   |   בתי מזוזות זכוכית וקרמיקה עבודת יד   |   נטילת ידיים -נטלה מקרמיקה וזכוכית עבודת יד   |   צלחות פסח עבודת יד, וצלחות מצה קרמיקה ו זכוכית   |   חמסות ענקיות קרמיקה וזכוכית   |   חמסות ברכת העסק, מיוחדות עבודת יד קרמיקה   |   פמוטים אמנותיים מקרמיקה וזכוכית   |   מגש מיוחד לחלה לשבת, עבודת יד, קרמיקה וזכוכית   |   חמסות ברכת הבית, קרמיקה וזכוכית עבודת יד   |   מתנה מיוחדת לראש השנה עבודות יד מקרמיקה וזכוכית   |   מתנות מקוריות עבודות יד מיוחדות, קרמיקה וזכוכית   |   מגן דוד עבודת יד אמנותי מקרמיקה וזכוכית   |   חמסה מצויירת על עץ בגודל 30 ס"מ, אורינטאלי   |   כוס לקידוש- מיוחד עבודת יד אמנותי, קרמיקה וזכוכית - שרה קונפורטי   |  

חזרה למעלה


הסטודיו של שרה קונפורטי:
נייד: +052-3676472
דוא"ל:ks7@inter.net.il
www.sarakonforty.com
חנות התצוגה עברה לכפר יונה,
בתיאום מראש בלבד

© כל הזכויות שמורות לשרה קונפורטי. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי תמונות מהאתר ללא קבלת הסכמתה