To the English website
English
לאתר בעברית
עברית
קרמיקה וזכוכית מיוחדים עבודת יד
עיצוב בתי כנסת - עבודות אמנותיות
עבודה בזכוכית
קרמיקה למטבח
יודאיקה
קרמיקה וזכוכית לבית, לאמבטיה למטבח
סדנאות
שלטים מיוחדים
פרוייקטים מיוחדים
עיצוב קיר פסיפס
עיצוב וביצוע אנדרטת בית ליד שרה קונפורטי
הנצחה בבית הכנסת, אנדרטה, הנצחה על מצבות
ציורי קיר
תכשיטים עבודת יד
הסטודיו שלי
הגינה של שרה קונפורטי
תרומה לקהילה
ראשי >> תכשיטים עבודת יד >> שרשראות מעוצבות, עבודת יד

| תיקים אמנותיים מיוחדים   |  עיצוב תכשיטים עבודת יד   |  חגורות עור מיוחדות עם זכוכיות פיוזינג   |  תכשיטי אופנה עם זכוכיות פיוזינג   |  צמידים מיוחדים עבודת יד   |  תערוכה בקליפורניה   |  קולרים אומנותיים   |  תכשיטי זכוכית אמנותיים   |  תכשיטים מצוירים בזהב   |  קולקציות תכשיטים אומנותיים   |  טבעות עבודת יד   |  תכשיטי כסף אוריינטליים   |  קישוט נעליים עם זכוכיות פיוזינג   |  עגילים   |  תכשיטי אופנה עבודת יד   |  תליונים אוריינטליים   |  תערוכת התכשיטים גיאוולה 2005   |  תכשיטי קבלה   |  שרשראות מעוצבות, עבודת יד   |  שרשראות אמנותיות   |  

עיצוב וייצור שרשראות מעוצבות,  עבודת יד ... קרא הכל
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 1
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 1
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 2
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 2
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 3
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 3
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 4
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 4
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 5
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 5
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 6
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 6
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 7
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 7
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 8
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 8
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 9
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 9
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 10
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 10
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 11
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 11
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 12
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 12
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 13
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 13
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 14
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 14
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 15
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 15
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 16
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 16
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 17
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 17
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 18
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 18
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 19
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 19
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 21
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 21
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 22
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 22
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 23
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 23
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 24
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 24
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 25
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 25
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 26
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 26
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 27
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 27
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 28
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 28
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 29
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 29
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 30
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 30
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 31
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 31
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 32
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 32
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 33
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 33
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 34
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 34
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 35
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 35
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 36
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 36
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 37
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 37
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 38
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 38
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 39
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 39
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 40
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 40
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 41
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 41
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 42
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 42
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 43
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 43
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 44
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 44
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 45
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 45
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 46
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 46
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 47
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 47
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 48
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 48
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 49
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 49
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 50
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 50
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 51
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 51
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 52
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 52
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 53
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 53
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 54
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 54
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 55
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 55
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 56
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 56
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 57
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 57
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 58
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 58
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 59
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 59
לחץ למידע נוסף »
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 60
שרשראות מעוצבות, עבודת יד 60
לחץ למידע נוסף »


עיצוב וייצור שרשראות מעוצבות,  עבודת יד
חזרה לקטגוריה

| תיקים אמנותיים מיוחדים   |   עיצוב תכשיטים עבודת יד   |   חגורות עור מיוחדות עם זכוכיות פיוזינג   |   תכשיטי אופנה עם זכוכיות פיוזינג   |   צמידים מיוחדים עבודת יד   |   תערוכה בקליפורניה   |   קולרים אומנותיים   |   תכשיטי זכוכית אמנותיים   |   תכשיטים מצוירים בזהב   |   קולקציות תכשיטים אומנותיים   |   טבעות עבודת יד   |   תכשיטי כסף אוריינטליים   |   קישוט נעליים עם זכוכיות פיוזינג   |   עגילים   |   תכשיטי אופנה עבודת יד   |   תליונים אוריינטליים   |   תערוכת התכשיטים גיאוולה 2005   |   תכשיטי קבלה   |   שרשראות מעוצבות, עבודת יד   |   שרשראות אמנותיות   |  

חזרה למעלה


הסטודיו של שרה קונפורטי:
נייד: +052-3676472
דוא"ל:ks7@inter.net.il
www.sarakonforty.com
חנות התצוגה עברה לכפר יונה,
בתיאום מראש בלבד

© כל הזכויות שמורות לשרה קונפורטי. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי תמונות מהאתר ללא קבלת הסכמתה