עיצוב ובצוע תיבת חזן, במה בסגנון תוניס 27
סגור חלון