עיצוב ובצוע תיבת חזן, במה בסגנון תוניס 29
סגור חלון