עיצוב ובצוע תיבת חזן, במה בסגנון תוניס 31
סגור חלון