עיצוב ובצוע תיבת חזן, במה בסגנון תוניס 34
סגור חלון