עיצוב ובצוע תיבת חזן, במה בסגנון תוניס 37
סגור חלון