עיצוב ובצוע תיבת חזן, במה בסגנון תוניס 39
סגור חלון