עיצוב ובצוע תיבת חזן, במה בסגנון תוניס 42
סגור חלון