עיצוב ובצוע תיבת חזן, במה בסגנון תוניס 49
סגור חלון