עיצוב ובצוע תיבת חזן, במה בסגנון תוניס 53
סגור חלון