עיצוב ובצוע תיבת חזן, במה בסגנון תוניס 58
סגור חלון