עיצוב ובצוע תיבת חזן, במה בסגנון תוניס 66
סגור חלון