עיצוב ובצוע תיבת חזן, במה בסגנון תוניס 73
סגור חלון