עיצוב ובצוע תיבת חזן, במה בסגנון תוניס 80
סגור חלון