עיצוב ובצוע תיבת חזן, במה בסגנון תוניס 81
סגור חלון