עיצוב ובצוע תיבת חזן, במה בסגנון תוניס 83
סגור חלון