עיצוב ובצוע תיבת חזן, במה בסגנון תוניס 85
סגור חלון