עיצוב ובצוע תיבת חזן, במה בסגנון תוניס 88
סגור חלון