עיצוב ובצוע תיבת חזן, במה בסגנון תוניס 92
סגור חלון