עיצוב ובצוע תיבת חזן, במה בסגנון תוניס 93
סגור חלון