עיצוב ובצוע תיבת חזן, במה בסגנון תוניס 104
סגור חלון