עיצוב ובצוע תיבת חזן, במה בסגנון תוניס 105
סגור חלון