עיצוב ובצוע תיבת חזן, במה בסגנון תוניס 110
סגור חלון