ציור על זכוכית ועל עץ בארון הקודש סביב ספרי התורה
סגור חלון