ציור על זכוכית שתי דלתות מתוך 4 דלתות ההיכל
סגור חלון