שבט יששכר מצוייר על חלונות בית הכנסת מסביב להיכל
סגור חלון