ויטראז' חלון רוזטה בתהליך, לקראת סיום עבודת הזכוכית
סגור חלון