ציירתי ועיצבתי חיטה ושעורה על זכוכיות לבית הכנסת
סגור חלון