ירושלים של מטה ושל מעלה - ציור על זכוכית לחלונות
סגור חלון